Vragen bij werk


Werk en persoon zijn met elkaar vervlochten. Het een beïnvloedt het ander. Een drukke baan betekent minder tijd voor jezelf en je omgeving. Problemen in de prive-sfeer vreten ook op het werk aandacht en energie.
In deze vorm van begeleiding gaat het altijd om de persoon in relatie tot de manier waarop hij of zij de functie uitoefent. Bijvoorbeeld bij vragen als:

- Hoe kan ik beter leiding geven?
- Hoe kan ik gemakkelijker mezelf zijn/tonen tijdens werksituaties?
- Hoe kan ik door anders te communiceren fricties voorkomen?
- Hoe herken ik mijn angst en onzekerheid? Hoe voorkom ik dat ze me blokkeren?
- Hoe voorkom ik of ga ik om met burn out of depressieve gevoelens op het werk?

Wie zich bewust wordt van zijn (werk)patronen en valkuilen kan zijn/haar eigen koers bepalen.

Zin in een gesprek, neem contact op met Bea Mulder.